Zbirke

Zbirka slika, grafika i minijaturaZbirka sadrži djela poznatih i nepoznatih likovnih umjetnika i slikarskih majstora od kojih je jedan dio profesionalno djelovao i u Vukovaru boravio u dužim ili kraćim intervalima već u XVIII stoljeću pa do početaka XX stoljeća, no većina djela nastala je u desetljećima oko sredine XIX stoljeća.

Zbirku, dakle, čine portreti vukovarskih građana - obrtnika iz raznih struka i područja, trgovaca, ugostitelja, industrijalaca i bankara, potom onih iz područja zdravstvenih zanimanja kao što su farmaceuti i županijski fizici. Nadalje, u zbirci su portreti vukovarskih plemenitaša i velikaša, ali i vedute i pejzaži s motivima grada i dvorca Eltz te nekoliko mitskih prizora koji nisu specifično lokalni ali su bile neizostavni inventar i ures plemićkih ili građanskih salona.

Dominantne likovne tehnike u zbirci su ulje na platnu, dok su akvareli i tempere osobito zastupljeni u minijaturama. Zbirka posjeduje i nekoliko primjeraka grafika koje karakteriziraju pejzažni motivi.