Kontakt

Kontakt

KONTAKT
Gradski muzej Vukovar
Županijska 2
32000 Vukovar
Hrvatska

Info kontakt muzeja:
032/441-270
E-mail: gmv@muzej-vukovar.hr

Radno vrijeme uprave muzeja:
ponedjeljak – petak
7:00 – 15:00

Ostale informacije:
gmv@muzej-vukovar.hr
tel: +385 32 441 270