Zbirke

Zbirka Bauer



Zbirka Bauer nastala je sukcesivnim donacijama Vukovarca prof. dr. Antuna Bauera (Vukovar, 1911. - Zagreb, 2000.), muzeologa, povjesničara umjetnosti i arheologa i njegove supruge dr. Antonije Bauer.

Prvih 110 slika i skulptura za Zbirku Bauer i buduću Galeriju umjetnina, kao donacija Gradu Vukovaru, stiglo je u Gradski muzej Vukovar 1948.g., a fundus se povećavao sve do smrti donatora 9. travnja 2000. godine.

Zbirka Bauer sadrži najcjelovitiji presjek moderne hrvatske umjetnosti s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Brojčano stanje Zbirke Bauer iznosi 2742 umjetnine, a u Domovinskom ratu 1991. je uništeno ili nestalo 300 eksponata - među njima i značajna djela Ivana Meštrovića za kojima tragamo putem Interpola. Umjetnine su vraćene iz Republike Srbije 2001. u Gradski muzej Vukovar.

U njenom fundusu, između ostalih, nalaze se i djela: Roberta Frangeša Mihanovića, Ive Kerdića, Vanje Radauša, Ljube Babića, Ernesta Tomaševića, Nikole Mašića, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Bele Csikosa-Sessie, Ferde Kovačevića, Mihovila Krušlina, Frane Šimunovića, Branka Ružića, Ivana Generalića, Ive Lozice, Gabrijela Stupice, Vilka Gecana, Mirona Makanca, Ljudevita Šestića, Menci Clementa Crnčića, Celestina Medovića, Otona Ivekovića, Miroslava Kraljevića, Josipa Račića, Vladimira Becića, Oskara Hermana i drugih.

Donju vremensku granicu među slikarima označavaju: slikar Franjo Ksaver Giffinger, Josip Franjo Mücke i kipar Ivan Rendić.