Zbirke

Numizmatička zbirkaNumizmatička zbirka sadrži izuzetno vrijedne primjerke novca. Utemeljena je 1948. godine, prvom donacijom prof. dr. Antuna Bauera, te je uz druge predmete bila temelj za osnivanje Gradskog muzeja Vukovar. U kasnijem razdoblju narasla je na ukupno 16316 primjeraka i obuhvaća nalaze grčke (15 srebrnih drahmi grčkih kolonija Appolonije i Dyrrachiona), rimske (uz velik broj brončanog novca ističe se zlatnik cara Vespazijana), bizantske (38 bakrenih i 2 solidusa), srednjovjekovne (uglavnom srebrni novac i 5 zlatnika) i novovjekovne numizmatike (od 16. – 20. st.), papirnati novac (19. i 20. st.), žetone, medalje i dva voštana pečata.