Zbirke

Etnografska zbirka vukovarskog krajaEtnografska zbirka Gradskog muzeja Vukovar sadrži etnografske predmete tradicijske kulture koji dokumentiraju život na području gdje se dotiču prostorni i kulturni utjecaji Slavonije i Srijema. Kako je Etnografska zbirka gotovo u cijelosti uništena tijekom Domovinskog rata, uloženo je puno truda kako bi se rekonstruirale pojedine sekvence tradicijskog života. Najviše su stradale narodne nošnje vukovarskog kraja. Početak rekonstrukcije i izrade nošnji prema starim uzorima započelo je Društvo hrvatskih intelektualki i Radionica narodnih nošnji iz Zagreba angažiranjem prognanica iz vukovarskih sela u radionicama tkanja i vezenja u svrhu izrada replika prema starim fotografijama.

Nakon povratka u Vukovar sakupljeni su uporabni i ukrasni predmeti vezani za način života, pa tako izdvajamo cjeline vezane uz opremanje kuće, gospodarskih zgrada, poljoprivrednih alatki, predmete tradicijskih obrta te svu ostalu građu koja je u rijetkim primjercima uspjela biti sačuvana nakon ratnih devastacija seoskih gospodarstava u okolici Vukovara.