O muzeju

Natječaji

2023.
8.3.2023.

Obavijest o odabiru kandidata

Na temelju provedenog javnog Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar objavljenog 25. siječnja 2023. godine, na prijedlog Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar, URBROJ: 2196-1-9-02-23-116, od 21. veljače 2023. godine, Gradonačelnik grada Vukovara, Ivan Penava je donio Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar, KLASA: UP/I-611-05/23-01/1, URBROJ: 2196-1-02-23-6, te je za ravnateljicu imenovana kandidatkinja Ana Filipović, mag. art. (VSS) iz Vukovara.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Vukovar

Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 08. ožujka 2023. godine

***
25.1.2023.
Na temelju članka 26. stavak 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), članka 40. stavak 1. točka 1. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), te članka 20. stavak 2. alineja 4., a u svezi članka 27. Statuta Gradskog muzeja Vukovar od 13. ožujka 2019. godine te Odluke Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar (URBROJ:2196-1-9-01-23-34) od dana 23. siječnja 2023. godine Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar raspisuje;

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar


Preuzmite: NATJEČAJ

Prijave na natječaj sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno na adresu Gradskog muzeja Vukovar ili preporučenom poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz – Upravno vijeće
Županijska ulica 2, HR-32000 Vukovar
s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.


Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave u Narodnim novinama.


2022.
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 18. veljače 2022.
Obavijest o odabiru kandidata

Temeljem javnog natječaja radi popunjavanja radnog mjesta:
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: KUSTOS ARHEOLOGIJE – VODITELJ MEĐUNARODNIH PROJEKATA


objavljenog 21. siječnja 2022. godine, Muzej je proveo postupak odabira kandidata/kandidatkinja za navedeno radno mjesto.

Sukladno tekstu natječaja, s kandidatima koji su udovoljili svim zatraženim formalnim uvjetima provedeno je pisano testiranje i intervju s povjerenstvom u Gradskom muzeju Vukovar, te je nakon cjelokupnog provedenog natječajnog postupka za radno mjesto KUSTOS ARHEOLOGIJE – VODITELJ MEĐUNARODNIH PROJEKATA odabrana kandidatkinja:
Petra Nikolić

S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

***
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 9.2.2022.
Raspored pisanog testiranja i intervju:
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: KUSTOS ARHEOLOGIJE – VODITELJ MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Kandidati koji su poslali prijavu na Javni natječaj za radno mjesto KUSTOS ARHEOLOGIJE – VODITELJ MEĐUNARODNIH PROJEKATA, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno radno vrijeme, te prethodno obavješteni od Gradskog muzeja Vukovar pozivaju se na navedeno testiranje u utorak, 15. veljače 2022. g. u prostorijama Muzeja u 8.00 sati.

Napomena:
Kandidati koji se odazovu pozivu na pisano testiranje dužni su nositi zaštitnu masku te se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera.
S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

***
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 31. siječnja 2022.
Obavijest o odabiru kandidata
Temeljem javnog natječaja radi popunjavanja radnog mjesta:
Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: ADMINISTRATIVNI TAJNIK-BLAGAJNIK
objavljenog 21. prosinca 2021. godine, Muzej je proveo postupak odabira kandidata/kandidatkinja za navedeno radno mjesto.
Sukladno tekstu natječaja, s kandidatima koji su udovoljili svim zatraženim formalnim uvjetima provedeno je pisano testiranje, intervju s povjerenstvom u Gradskom muzeju Vukovar i profesionalna selekcija/testiranje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te je nakon cjelokupnog provedenog natječajnog postupka za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK-BLAGAJNIK odabrana kandidatkinja:
Sara Marićak
S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

***
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 27. siječnja 2022.
Obavijest o odabiru kandidata
Temeljem javnog natječaja radi popunjavanja radnog mjesta:
Natječaj za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
objavljenog 8. siječnja 2022. godine, Muzej je proveo postupak odabira kandidata/kandidatkinja za navedeno radno mjesto.
Sukladno tekstu natječaja, s kandidatima koji su udovoljili svim zatraženim formalnim uvjetima provedeno je pisano testiranje i intervju s povjerenstvom u Gradskom muzeju Vukovar, te je nakon cjelokupnog provedenog natječajnog postupka za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR odabrana kandidatkinja:
Lana Bartolović
S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

27.1.2022.

Intervju s povjerenstvom Gradskog muzeja Vukovar
Natječaj za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
Kandidati koji su zadovoljili na pisanom dijelu testiranja održanog 25. siječnja 2022. (stekli više od 70% bodova) i naknadno obaviješteni od Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR, pozvani su putem elektroničke pošte u daljnji tijek selekcijskog postupka.

Napomena:
Kandididati koji se odazovu pozivu dužni su nositi zaštitnu masku te se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera uz predočenje COVID 19 potvrde o cijepljenju, preboljenju odnosno negativan PCR test.

S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

***
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 21.1.2022.

Raspored pisanog testiranja:
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
Kandidati koji su poslali prijavu na Javni natječaj za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno radno vrijeme, pozivaju se na navedeno testiranje u utorak, 25. siječnja 2022. g. u prostorijama Muzeja u 8.00 sati.

Napomena:
Kandidati koji se odazovu pozivu na pisano testiranje dužni su nositi zaštitnu masku te se pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera.
S poštovanjem,
Komisija za provedbu natječaja

20.1.2022.
Na temelju odredbi Pravilnika o radu Gradskog muzeja Vukovar i Statuta Gradskog muzeja Vukovar (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 3/19), ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom

1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: KUSTOS ARHEOLOGIJE – VODITELJ MEĐUNARODNIH PROJEKATA


Preuzmite: NATJEČAJ

Prijave se podnose osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za „Natječaj: Kustos arheologije-voditelj međunarodnih projekata"

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od 21.1.2022.) i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

7. 1.2022.
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 7. 1.2022.

se kandidatima prijavljenim na natječaj niti će biti pozvani na dopunu istih te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom će kandidati biti obaviješteni pisanim putem (običnom ili elektronskom poštom).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje izričitu suglasnost Gradskom muzeju Vukovar na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja.

Prijave na natječaj sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno na adresu Gradskog muzeja Vukovar ili preporučenom poštom na adresu:

Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz – Upravno vijeće, Županijska ulica 2, HR-32000 Vukovar s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Gradskog muzeja Vukovar (http://www.muzej-vukovar.hr) u skladu s člankom 10. stavkom 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).
Gradski muzej Vukovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

URBROJ: 2196-1-9-01-23-35
U Vukovaru, dana 23. siječnja 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća