O muzeju

Muzej u obnovljenom dvorcu

Gradski muzej Vukovar i kompleks Dvorca Eltz obnovljen je u sklopu Projekta Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe, koji pod nazivom Obnova i revitalizacija kulturne baštine „Ilok -Vukovar-Vučedol“ provodi Ministarstvo kulture RH.

Dvorac Eltz

Kompleks Eltz - Oranžerija - Perivoj

Obnova dvorca i kompleksa Eltz