O muzeju

Djelatnici muzeja

Ravnateljica
Ana Filipović
afilipovic@muzej-vukovar.hr
032 638 473

STRUČNO OSOBLJE
Arheološka zbirka
Gorana Kušić, kustosica
gkusic@muzej-vukovar.hr
032 638 484

Etnografske zbirke
Renata Devetak Roca, kustosica
rdevetak@muzej-vukovar.hr
032 638 483

Povijesne zbirke
Toni Roca, kustos
troca@muzej-vukovar.hr
032 638 482

Likovni odjel: Zbirka Muzej Vukovara u Progonstvu i Zbirka Bauer
Rosanka Savić Mitrović, kustosica
rsmitrovic@muzej-vukovar.hr
032 638 480

Knjižnica
Marina Jemrić, knjižničarka
mjemric@muzej-vukovar.hr
032 638 479

Muzejska pedagoginja
Ivana Nadovski
inadovski@muzej-vukovar.hr
032 638 474

Muzejski tehničar - fotograf
Dinko Kukuljica
dkukuljica@muzej-vukovar.hr

OPĆI POSLOVI
Voditeljica poslova promidžbe i marketinga
Anita Brkić
abrkic@muzej-vukovar.hr
032 638 470

VODIČKA SLUŽBA
Voditelj vodičke službe
Damir Čilić
dcilic@muzej-vukovar.hr
032 554 148

Vodiči
Marija Beinrauh
mbeinrauh@muzej-vukovar.hr
032 554 148

Klara Nimčević
knimcevic@muzej-vukovar.hr
032 554 148

Tajnica – računovotkinja
Marija Puharić
mvujeva@muzej-vukovar.hr
032 441 271

Administratorica
Sara Marićak
gmv@muzej-vukovar.hr
032 441 270

TEHNIČKA SLUŽBA
Voditelj tehničke službe
Saša Rajković
srajkovic@muzej-vukovar.hr
032 638 471

Ante Džalto
Mario Rajtarević

Melita Borojević
Biljana Jajetić
Ljubica Raspudić

032 638 471
032 638 477