Izdvajamo

Stare stvari za novi muzej

U Muzeju imamo predmete stare 5000 godina, dokumente koji govore o životu grada u srednjem vijeku, namještaj, oružje i predmeti finog obrta kao svjedočanstvo o usponu Vukovara u 18. i 19. st., sa starih razglednica smiješe nam se lica ispred svojih trgovina i kuća s početka 20. st.
Pozivamo da se uključite u akciju formiranja novih muzejskih zbirki koje obuhvaćaju tri razdoblja
* VUKOVAR PRIJE DOMOVINSKOG RATA
To su oni rijetki, predmeti koji svjedoče o vremenu prije Domovinskog rata. Možda se još negdje krije stari radio, alati, komad namještaja, možda stara pumpa i bicikl, naočale za plažu.
* ŽIVOT U PROGONSTVU – PREDMETI S PRIČOM
To mogu biti različiti dokumenti koji su nas definirali kao prognanike, fotografije mjesta i ljudi koji su nam pružili gostoprimstvo, novinski članci o djelovanju u Klubovima Vukovaraca ili predmeti koje smo izrađivali u progonstvu sa motivima Vukovara.
* POVRATAK I OBNOVA
Prava dragocjenost su predmeti koje smo zatekli u našem razorenom domu: izgoreni, razbijeni, istopljeni dijelovi naše prošlosti.