Zbirke

Knjižnica

Knjižnica Gradskog muzeja Vukovar nastaje postepeno od 50-tih godina prošlog stoljeća, zajedno s nastajanjem muzejskih zbirki. Najveći dio knjižničnog fonda sakupljen je donacijama i poklonima, ali i međumuzejskom razmjenom i kupnjom. Knjižnica spada u red specijalnih knjižnica poluotvorenog tipa.

Uz stručnu knjižničnu građu iz arheologije, povijesti, etnologije, umjetnosti te referalne zbirke, kao najvrjednije izdvajaju se: Zavičajna zbirka (Vukovariensia), Zbirka rijetkih i starih izdanja (RRA) i Zbirka planova i nacrta (Planoteka).

Zavičajna zbirka (Vukovariensia) nastaje na isti način kao i Knižnica GMV. Ona objedinjuje djela Vukovaraca, knjige tiskane ili izdane u Vukovaru, ili im je tema Vukovar. Najstariji primjerci su iz 19. stoljeća. Vukovariensia obuhvaća književnost, povijest, arheologiju, umjetnost, medicinu, graditeljstvo, ekonomiju, pravo, veterinu, tiskarstvo te politiku i Domovinski rat. Poseban i značajan dio ove zbirke je periodika odnosno stare novine, koje su izlazile u Vukovaru (najstarije iz 1883.g.), a pogotovo uvezi
„Vukovarskih novina“ i novina „Borovo“.

Zbirka starih i rijetkih izdanja (RRA)
Zbirka sadrži 515 knjižnih jedinica i sačinjavaju je knjige iz različitih područja znanosti u razdoblju od 16. do 20. stoljeća. Najstariji primjerak je knjiga iz 1570. godine, tiskana u Veneciji.

Zbirka planova i nacrta (Planoteka)
Zbirka sadrži 413 planova i nacrta vukovarskih obiteljskih kuća, javnih objekata, projekata i otvaranja novih ulica i cesta, tvornica, mlinova, kupatila, ciglana. Ova Zbirka obuhvaća razdoblje od kraja 19. stoljeća do 1941.g.

Knjižnica Gradskog muzeja Vukovar je otvorena za korisnike:
svakoga radnog dana od 9 do 14 sati.

Voditelj Knjižnice
Olivera Crevar

Kontakt :
Tel. 032/ 638 479
ocrevar@muzej-vukovar.hr