O muzeju

Natječaji

2021.
13.5.2021.
Gradski muzej Vukovar
Vukovar, 13. 5. 2021.
Urbroj: 2196/01-JT-2/01-21-141

OBAVIJEST O ODABIRU KANDIDATA

Temeljem Javnog natječaja radi popunjavanja radnog mjesta muzejski vodič, 2 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, objavljenog 26. veljače 2021. godine, Muzej je proveo postupak odabira kandidata/kinja za navedeno radno mjesto.

Sukladno tekstu natječaja, s kandidatima koji su udovoljili svim zatraženim formalnim uvjetima proveden je razgovor, pisano testiranje iz poznavanja rada Muzeja i kulturne baštine Grada Vukovara, te provedena profesionalna selekcija / testiranje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te su nakon cjelokupnog provedenog natječajnog postupka za radno mjesto muzejskog vodiča odabrane kandidatkinje:

Marija Beinrauh i Klara Nimčević

S poštovanjem,
Povjerenstvo za provođenje postupka za prijem u radni odnos i proceduru natječajnog postupka

26.2.2021.
Na temelju članka 10. i članka 11. Pravilnika o radu Gradskog muzeja Vukovar te članka 24. i članka 42. Statuta Gradskog muzeja Vukovar (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 3/19), ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom
2 izvršitelja/izvršiteljice na poslovima: MUZEJSKI VODIČ


Preuzmite: NATJEČAJ

Prijave se podnose osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za „Natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

2020.
Na temelju članka 10. i članka 11. Pravilnika o radu Gradskog muzeja Vukovar te članka 24. i članka 42. Statuta Gradskog muzeja Vukovar (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 3/19), ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust)
* 1 izvršitelj/izvršiteljica na poslovima: Voditelj/ica poslova promidžbe i marketinga


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za „Natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Vukovaru, 3. kolovoza 2020.

2019.

30.4.2019.
Na temelju Članka 6. Pravilnika o radu i članka 24. Statuta Gradskog muzeja Vukovar,
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme
za radno mjesto: spremačice


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar,
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za „Natječaj“.

U Vukovaru, 30. travnja 2019.

15.2.2019.
Temeljem članka 20. i članka 27. Statuta Gradskog muzeja Vukovar i
čl. 10. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradskog muzeja Vukovar,
Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Vukovar raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar, Vukovar


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od objave natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Dvorac Eltz, Županijska 2
32000 Vukovar
S naznakom „Za natječaj“


U Vukovaru, 15. veljače 2019. godine.

2018.
Na temelju Članka 6. Pravilnika o radu i članka 24. Statuta Gradskog muzeja Vukovar,
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

Voditelj/ica poslova promidžbe i marketinga


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za "Natječaj".

U Vukovaru, 31. srpnja 2018. godine.