O muzeju

Natječaji

2019

30.4.2019.
Na temelju Članka 6. Pravilnika o radu i članka 24. Statuta Gradskog muzeja Vukovar,
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme
za radno mjesto: spremačice


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar,
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za „Natječaj“.

U Vukovaru, 30. travnja 2019.

15.2.2019.
Temeljem članka 20. i članka 27. Statuta Gradskog muzeja Vukovar i
čl. 10. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradskog muzeja Vukovar,
Muzejsko vijeće Gradskog muzeja Vukovar raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar, Vukovar


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od objave natječaja.

Prijave dostaviti na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Dvorac Eltz, Županijska 2
32000 Vukovar
S naznakom „Za natječaj“


U Vukovaru, 15. veljače 2019. godine.

2018.
Na temelju Članka 6. Pravilnika o radu i članka 24. Statuta Gradskog muzeja Vukovar,
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

Voditelj/ica poslova promidžbe i marketinga


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za "Natječaj".

U Vukovaru, 31. srpnja 2018. godine.