O muzeju

Medalja Vukovarsko-srijemske županije

MEDALJA VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE

* u povodu 60 godina djelovanja Gradskog muzeja Vukovar

Nagradu je uručio Božo Galić, župan Vukovarsko srijemske županije u povodu 11. studenoga, Dana Vukovarsko srijemske županije, Ružici Marić, ravnateljici Gradskog muzeja VukovarMEDAL OF VUKOVAR-SRIJEM COUNTY

* On the occasion of the 60th anniversary of the Vukovar Municipal Museum

The award was presented by Božo Galić, Prefect of Vukovar-Srijem County, on November 11, Vukovar-Srijem County Day, to Ružica Marić, director of the Vukovar Municipal Museum