O muzeju

Djelatnici muzeja

Ravnateljica
Ruža Marić
rmaric@muzej-vukovar.hr
032 638 473

Povijesne zbirke
Toni Roca, kustos
troca@muzej-vukovar.hr
032 638 482

Zbirka Muzej Vukovara u progonstvu
Rosanka Savić Mitrović, kustosica
rsmitrovic@muzej-vukovar.hr
032 638 480

Etnografske zbirke
Renata Devetak Roca, kustosica
rdevetak@muzej-vukovar.hr
032 638 483

Arheološka zbirka
Gorana Kušić, kustosica
gkusic@muzej-vukovar.hr
032 638 484

Likovna zbirka
Zoran Šimunović, kustos
zsimunovic@muzej-vukovar.hr
032 638 472

Knjižnica
Marina Jemrić, knjižničarka
mjemric@muzej-vukovar.hr
032 638 479

Muzejska pedagoginja
Ivana Nadovski
inadovski@muzej-vukovar.hr
032 638 474

Restauratorica – konzervatorica
Ana Filipović
apburazer@muzej-vukovar.hr
032 638 484

Voditeljica poslova promidžbe i marketinga
Anita Brkić
abrkic@muzej-vukovar.hr
032 638 470

Tajnica – računovotkinja
Marija Puharić
mvujeva@muzej-vukovar.hr
032 441 271

Administratorica
Zdenka Musulin
zmusulin@muzej-vukovar.hr
032 441 270

Tehnička služba
Saša Rajković
Ante Džalto
Ljubica Raspudić
Jelka Vuletić
Biljana Jajetić

032 638 471
032 638 477