O muzeju

Djelatnici muzeja

Ravnateljica
Ruža Marić
rmaric@muzej-vukovar.hr
032 638 473

Kustos povijesne zbirke
Toni Roca
troca@muzej-vukovar.hr
032 638 482

Kustos Zbirke Muzej Vukovara u progonstvu
Rosanka Savić Mitrović
rsmitrovic@muzej-vukovar.hr
032 638 480

Kustos etnološke zbirke
Renata Devetak Roca
rdevetak@muzej-vukovar.hr
032 638 483

Kustos arheološke zbirke
Gorana Kušić
gkusic@muzej-vukovar.hr
032 638 484

Kustos likovne zbirke
Zoran Šimunović
zsimunovic@muzej-vukovar.hr
032 638 472

Knjižničar
Marina Jemrić
mjemric@muzej-vukovar.hr
032 638 479

Muzejski pedagog
Ivana Nadovski
inadovski@muzej-vukovar.hr
032 638 474

Restaurator – konzervator
Ana Filipović
apburazer@muzej-vukovar.hr
032 638 484

Voditeljica poslova promidžbe i marketinga
Anita Brkić
abrkic@muzej-vukovar.hr
032 638 470

Tajnik – računovođa
Marija Puharić
mvujeva@muzej-vukovar.hr
032 441 271

Administrator
Zdenka Musulin
zmusulin@muzej-vukovar.hr
032 441 270

Tehnička služba
Saša Rajković
Ante Džalto
Ljubica Raspudić
Jelka Vuletić
Biljana Jajetić

032 638 471
032 638 477