Manifestacije

Vukovarske adventske sve��anosti - 2018.

Raspored događanja

U godini europske kulturne baštine već dvadeset i prvu godinu za redom, Gradski muzej Vukovar u suradnji s Hrvatskim domom Vukovar i Franjevačkim samostanom Vukovar, uz stalnu potporu grada Vukovara, Vukovarsko srijemske županije, Ministarstva kulture RH, Hrvatske turističke zajednice i mnogobrojnih prijatelja, organizira Vukovarske adventske svečanosti koje nas kroz četiri tjedna Adventa priredbama na podlogama tradicijske kulture, uz sudjelovanje mnogobrojnih gostujućih i domaćih izvođača uvode u Božić, blagdan svjetla, mira i ljubavi