Manifestacije

Vukovarske adventske svečanosti

Raspored događanja

POŠTOVANI, POZIVAMO VAS NA
XX. VUKOVARSKE ADVENTSKE SVEČANOSTI
VUKOVAR - TO JE MOJA ZEMLJA - TO JE MOJ DOM
03. 12. – 24.12. 2017.

SRDAČNO VAŠI
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
HRVATSKI DOM VUKOVAR
FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR