Edukacija

Probudi umjetnika u sebi - pedagoška radionica

Dana 15. travnja 2019. godine u Gradskom muzeju Vukovar održana je pedagoška radionica PROBUDI UMJETNIKA U SEBI i vodstvo kroz Likovnu zbirku Muzej Vukovara u progonstvu i Zbirku Bauer. Muzej su sa svojom profesoricom likovne umjetnosti i akademskom grafičarkom Ljiljanom Ajduković posjetili učenici 4. razreda vukovarske Gimnazije, opći smjer, koji su objedinili 3 školska sata u ovoj terenskoj nastavi pod cjelinama: muzeologija, moderna umjetnost 20. i 21. st., zaštita spomenika kulture, konzervacija i restauracija te prikaz muzejskih likovnih zbirki. U muzeju ih je ugostila muzejska pedagoginja Ivana Nadovski, prof.
Foto – Ivana Nadovski