Događanje

Potresi u Vukovaru kroz povijest

Potres koji je u srijedu, 29. 12. 2020 i 12:20 teško pogodio Hrvatsku osjetio se i u Vukovaru. U dvorcu Eltz i Gradskom muzeju Vukovar osjetilo se podrhtavanje tla pod nogama, zveckala staklena vrata na vitrinama, zanjihali se lusteri, no na sreću nikakvih oštećenja nije bio ni na zbirkama ni na objektima kompleksa dvorca Eltz.

Za informaciju o učestalosti potresa u Vukovaru donosimo kratki prikaz iz našeg stalnog postava.

U 18.st. nastradalo je Vukovarsko područje nekoliko puta od jačih potresa, (kako nas izvještava o. Placido Belavić u Crticama iz prošlosti Vukovara, tiskanih u Vukovaru 1927. godine). Tako se potres u veljači 1739. godine. ponavljao čak cijeli jedan tjedan, pa je bilo i dosta oštećenih kuća. U prosincu 1748. godine zabilježena su u Vukovaru dva potresa. Tornjevi Vukovarskih crkava nagibali su se kao da su od trske. Veoma jak potres, koji se 1. srpnja 1751.godine ponovio u tri maha nanio je zgradama veliku štetu, a zvona su u crkvama sama od sebe zvonila kao na uzbunu.

U 19. st. jači potresi u Vukovaru i okolici zabilježeni su 18.12.1861. godine, sa znatnom pričinjenom materijalnom štetom.

U 20. st. potres koji se u Vukovaru dogodio 1964. godine, snage oko 6 stupnjeva oštetio je pročelja kuća, pri čemu su nastradale zgrada Gimnazije, zatim poduzeća Srem i Velepromet, a oštećene su i tri stambene zgrade dok je veći broj zgrada zadobio pukotine.

Ružica Marić