Događanje

Održana početna konferencija projekta “Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru”

U prostorima Rodne kuće Lavoslava Ružičke 21. prosinca 2018. godine održana je Početna konferencija projekta „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu – Razvoj modela sudioničke scenske kulture u Vukovaru“ odobrenog u okviru poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ Ministarstva kulture putem Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Hrvatski dom Vukovar, a partneri na projektu su Grad Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Ogranak Matice hrvatske Vukovar, KUD Kolo, HKGD Dunav i Društvo Hrvatska žena Vukovar. Tehničku pomoć u provedbi projekta pruža Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja.

Cilj projekta „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu" je stvaranje uvjeta za aktivaciju organizacija civilnog društva i građana razvojem znanja i umrežavanjem dionika prema cilju sudioničke kulture i stvaranju novih kulturnih sadržaja. Ukupna vrijednost projekta je 580.729,93kn od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 493.620,44 kn. Trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci.

U uvodnom dijelu početne konferencije sve nazočne je pozdravila ravnateljica Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar. Zahvalila je svim uzvanicima, gostima i projektnim partnerima na odazivu i doprinosu projektu.

Napomenula je da je projekt „Psst! – Partnerstvo u scenskom stvaralaštvu“ rezultat dobre suradnje i zajedničkog rada svih partnera te predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Nakon uvodnih riječi uslijedila je prezentacija projekta i projektnih aktivnosti koju su održali voditeljica projekta Ana Kustura i Davor Garbac, ispred Vukovarske razvojne agencije, koji prate projekt kao tehnička pomoć. U nastavku konferencije najavljeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji sa svim partnerima. Pojašnjeni su razlozi uključivanja partnera u projekt, te projektne aktivnosti kojima su nositelji.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar.

Galerija slika