Događanje

MDC - radionica o obradi muzejske građe

Muzejski dokumentacijski centar u suradnji s Link 2 nastavlja s regionalnim radionicama na temu inventarizacije i registracije zbirki kao kulturnog dobra Republike Hrvatske. Radionica o obradi muzejske građe i izradi popisa za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra održat će se u Gradskom muzeju Vukovar u četvrtak 19.4.2018. u 12,15 sati.

Dugogodišnja praksa pokazala je da se kustosi i dokumentaristi inventarizirajući muzejsku građu svakodnevno susreću s nedoumicama na koji način najpreciznije upisati muzejske predmete kao i dijelove muzejskih predmeta koji čine cjelinu. Uz pomoć odabranih primjera iz muzejske prakse predstavit ćemo načine obrade/inventarizacije muzejskog predmeta kao i dijelova grupe muzejskih predmeta koji čine cjelinu te ukazati na različite prakse upisa s namjerom da se razjasne dileme vezane uz različita tumačenja muzejskog predmeta.

Na radionici ćemo obraditi i međunarodne standarde i smjernice , muzejsku praksu u Hrvatskoj (analiza kataloga zbirki i izložaba te mrežnih kataloga) te smjernice za izradu popisa zbirki za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke.

Izvor:
http://mdc.hr/hr/mdc/publikacije/newsletter/newsletter-10-4-2018/#Vukovar