Događanje

Koncert - 15 flauta

U organizaciji Gradskog muzeja Vukovar, Hrvatskog doma Vukovar i Franjevačkog samostana Vukovar održan je 28. lipnja 2021. godine u crkvi Sv. Filipa I Jakova koncert 15 flautistica Muzičke akademije u Zagrebu pod vodstvom profesorice Renate Penezić

Koncertne večeri su nastavak Vukovarskog festivala komorne glazbe i odvijaju se pod pokroviteljstvom Grada Vukovara. Goste su pozdravili Josip Poleto, gvardijan, Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, Ivanka Miličić, ravnateljica Hrvatskog doma Vukovar. U ime grada Vukovara, koncertu je prisustvovao dogradonačelnik Filip Sušac.

Ovaj jedinstveni događaj pripremila je profesorica Renata Penezić koja vodi Ansambl flauta Muzičke akademije u Zagrebu, jednako uspješno razvijajući I solističku karijeru surađujući s mnogim hrvatskim i inouzemnim umjetnicima i ansamblima. Za ovu međunarodnu turneju priredila je koncert za 15 flautistica različitih godišta. Svi studenti flaute angažirani su u različitim ansamblima i projektima. Prvi nastup Ansambla flauta Muzičke akademije u Zagrebu, na Međunarodnom festivalu flautista u Larissi (Grčka) 2008. godine bio je vrlo uspješan i od tada djeluje do danas s manjim prekidima. Na Akademiji dugi niz godina djeluje i kvartet flauta koji redovito osvaja prve nagrade na mnogim međunarodnim natjecanjima. Flautistice Muzičke akademije u Zagrebu aktivne su članice sastava za suvremenu glazbu Asmangu, Duhačkog kvinteta te mnogih drugih sastava.

Program glazbene večeri.
Tomislav Uhlik (1956.). Karusel za deset flauta (2014.) : Frano Đurović (1971.): Skica za tri flaute (2006.) ; Dubravko Palanović (1977.): Echoes of the Other Worlds za flautu solo (2021.) ;Marija Esih (1984.) :Skica za pet flauta (2021.) ; Fran Lhotka: (1883. – 1962.) Mala suita za četiri flaute (1927.) ; Danijela Bošnjak (1997.) Tri stavka za dvije flaute (2021.) ; Vanja Lisjak (1971.): O la, o che bon echo-Varijacija za 2 kvarteta flauta na Lassusovu temu (2008.) ; Marin Rabadan (1978.): Six sweets za šest flauta (2007.); Juraj Marko Žerovnik (1993.): Pastorala za devet flauta (2014.) ; Alfi Kabiljo (1935.): Parkovi za zbor flauta (rev. 2013.)