Događanje

Glazbena šetnja dvorcima Slavonije

Komorni ansambl HNK Osijek održao je koncert
U Dvorcu Eltz u Vukovaru

GLAZBENA ŠETNJA DVORCIMA SLAVONIJE
započela je u petak, 9- srpnja 2021. godine prema programu:
T. Albinoni: Koncert za obou, gudače, solist: Dejan Činčurak i Basso continuo u D-Duru, op. 7, br.6
A. Vivaldi: Koncert za violončelo u A-molu RV 418, solistica: Maja Iljovski
A. Vivaldi: Četiri godišnja doba, solist: Béla Nagy

Goste je pozdravila Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, dok je u ime orkestra koncertu prisustvovao Filip Pavišić, dirigent i ravnatelj Opere HNK Osijek, a u ime grada Vukovara, Josip Paloš, voditelj Odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. Koncert je održan među eksponatima hiperrealističnih slika autora Zorana Homena iz Križevaca.