Aktualno

In memoriam: Vladimir Marenić, 1931.-1969.

In memoriam
MARENIĆ Vladimir (Košutarnica kraj Jasenovca, 20. 6. 1931.- Vukovar, 28. 5. 1969.)

Danas se navršava 50 godina od prerane smrti akademskog slikara, kustosa Zbirke Bauer i Galerije umjetnina.

Njegovu nadarenost za crtanje zamijetio je njegov profesor crtanja na novogradiškoj gimnaziji, slikar Ivan Domac. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje 1955. u klasi prof. O. Postružnika. U Vukovar dolazi 1961. i kao likovni pedagog radi u osnovnoj školi I. L. Ribar, a od 1962. predaje umjetnost u vukovarskoj Gimnaziji.

U Gradskom muzeju Vukovar zapošljava se 1966. kao prvi stalni kustos Zbirke Bauer i Galerije umjetnina. U počecima slika priobalne krajolike, zavičajne pejzaže, čvrsto modelirane volumene arhitekture prigušenom kromatikom koju nanosi širokim potezima. Slika portrete kojima pokušava prodrijeti iza ljudskog lica. Kasnije se njegova paleta otvara u naglašenoj pročišćenoj kromatici. Često radi aktove u kojim se očituje zavidna crtačka vještina (ugljen, tuš, kreda). U vukovarskom periodu nastaje medaljerski opus u kojima unutar reljefnog kiparskog izričaja u jasno definiranom kadru usaglašava umjetnički senzibilitet s visokom razinom tehničke izvedbe.

Do svoje prerane smrti priredio je tridesetak likovnih izložbi poznatih i manje poznatih umjetnika, dok sam za života nije imao ni jednu samostalnu izložbu. Zbirka Bauer i Galerija umjetnina Vukovar do sada je priredila tri samostalne izložbe svog kustosa: Izložba ulja, crteža, grafika i plaketa (1970.); Izložba aktova (1987.); Izložba ulja, crteža, grafika, medalja i plaketa povodom 4. Memorijala Stjepana Petrovića 2005.

Djela Vladimira Marenića imaju svoje mjesto u stalnom postavu Zbirke Bauer i Galerije umjetnina, otvorenom 2017.g.

Galerija slika