Edukacija

Terenska nastava za 7. razrede - Revolucija 1848.

U Gradskom muzeju Vukovar dana 30. listopada 2017. godine, a u skladu dogovora na Aktivu ravnatelja osnovnih škola iz rujna 2014. godine održana je terenska nastava za sedmi razred na temu REVOLUCIJA 1848.

Učenici su svoje znanje o tom događaju proširili dolaskom u muzej jer je tako tema koju su učili na nastavi obrađena i u muzeju s dodirnim točkama za povijest Vukovara u tom europskom revolucijskom razdoblju (pismo bana Josipa Jelačića vukovarskom poglavarstvu, brak Pejačevića i Eltzovih, ubojstvo Huga Eltza ispred dvorca, izgradnja Vukovara kao baroknog i europskog grada, portret cara Franje Josipa I. i njegove supruge, …). Profesor Zoran Jakšić doveo je učenike o.š. Dragutin Tadijanović. U muzeju su ih dočekali kustos povjesničar Toni Roca, prof. i muzejski pedagog Ivana Nadovski, prof.