Edukacija

Terenska nastava za 7. razred - revolucija 1848.

U Gradskom muzeju Vukovar dana 22. siječnja 2018. godine, a u skladu dogovora na Aktivu ravnatelja osnovnih škola iz rujna 2014. godine održana je terenska nastava za sedmi razred na temu REVOLUCIJA 1848. Učenici su svoje znanje o tom događaju proširili dolaskom u muzej jer je tako tema koju su učili na nastavi obrađena i u muzeju s dodirnim točkama za povijest Vukovara u tom europskom revolucijskom razdoblju (pismo bana Josipa Jelačića vukovarskom poglavarstvu, ubojstvo Huga Eltza ispred dvorca, portret cara Franje Josipa I. i njegove supruge, Eltzovi i Pejačevići, gospodarski uspon Vukovara…). Profesorica Katarina Kalinić sa profesoricama Tamarom Dević i Lucijom Konjevod dovele su učenike o.š. Mitnica U muzeju su ih dočekali kustos povjesničar Toni Roca, prof. i muzejski pedagog Ivana Nadovski, prof.