Edukacija

Terenska nastava za 5. razred u OŠ Blage Zadre

Dana 21. veljače 2018. godine u suradnji Gradskog muzeja Vukovar i O.Š. Blage Zadre održana je terenska nastava za 5. razred.

Na inicijativu profesora Tihomira Hidega učenici 5. razreda O.Š. B. Zadre prisustvovali su satu povijesti koji su im osmislile djelatnice Gradskog muzeja Vukovar kustosica arheologinja Gorana Kušić i muzejska pedagoginja Ivana Nadovski, prof. Budući da se u 5. razredu prvi put susreću sa poviješću kao znanošću učenici su se ovom prigodom 2 školska sata upoznavali sa početcima ljudske povijesti i pojedinim predmetima iz muzejskog depoa te opipavanjem i oslikavanjem predmeta iz muzeja osjetili i vidjeli u svojoj učionici dio bogate prošlosti grada Vukovara.