Edukacija

Terenska nastava za 5. razred OŠ D. Tadijanovića

Dana 14. prosinca 2017. godine u suradnji Gradskog muzeja Vukovar i O.Š. D. Tadijanovića održana je terenska nastava za 5. razred.

Na inicijativu profesora Zorana Jakšića, a uz odobrenje ravnateljice Lidije Miletić djeca 5. razreda O.Š. D. Tadijanović koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu prisustvovala su satu povijesti koji su im za ovu prigodu osmislile djelatnice Gradskog muzeja Vukovar arheologinja Gorana Kušić i muzejska pedagoginja Ivana Nadovski, prof.

Budući da se u 5. razredu susreću sa poviješću kao znanošću učenici su se ovom prigodom 2 školska sata upoznavali sa početcima ljudske povijesti i pojedinim predmetima iz muzejskog depoa te opipavanjem i oslikavanjem predmeta iz muzeja osjetili i vidjeli u svojoj učionici dio prošlosti grada Vukovara i njegove bogate baštine.